fbpx

Aasmund Hagen

Elverum kommune

Elverum kommune har gjennom mange år arbeidet med forbedringsarbeid for å forbedre sine tjenester, rasjonalisere og effektivisere tjenesteproduksjonen for å tilpasse seg stramme økonomiske rammer og framstå som en attraktiv og veldrevet kommune, både for innbyggere, tilflyttere og ansatte.

I perioden 2015 – 2020 ble dette arbeidet intensivert ved systematisk å ta i bruk LEAN-konseptets filosofi, metoder og verktøy, så kom koronapandemien og satte mye forbedringsarbeid på hold, nå håper vi «å sveive det hele i gang igjen».
Dette er et langsiktig forbedringsarbeid, som dreier seg om kompetansebygging på individuelt nivå og gruppenivå, herunder opparbeiding av kunnskap, erfaring, ferdighetstrening, holdningsendringer m.m. – målrettet trening står fram for oss som et godt bilde på forbedringsarbeidet. Vi ønsker å dele erfaringer, erkjennelser og inspirasjon fra dette arbeidet som «framoverlent kommune».

Elverum kommune er en kommune i Innlandet med om lag 21.500 innbyggere. Kommunen har en årlig omsetning på 1,4 milliarder kroner (2022) en samlet bemanning tilsvarende ca. 1.400 årsverk.

EIRIK NORMAN HANSEN

EIRIK NORMANN AS

Geir Aker

Optimus kompetanse

Clas Brede Bråthen

NORGES SKIFORBUND

TORBJØRN NETLAND

ETH ZÜRICH

Thorleif Sire

Flowit

Pia Anhede

Revere A/B

Lauritz Løvø

Lean leder

Roar Brekke

konferansier og stand up torsdag kveld

Per Arnstein Aamot

Dyreparken i Kristiansand

Anette Lindekleiv Olsen

Dyreparken i Kristiansand

Johan Häggström

Getinge

Eskil Domben

Get Academy

Cathrine Westmork

AOF Fagskolen

Sjur Risanger

Risanger og sønn

Linda Liabø Gräfe

Endringen

Kristin Beate Risvand Mo

Bergen kommune

Janne Bie Kaarud

Rosenberg Worley

Ingebjørg Nueva Finnebråten

DNV

Are Larsen Otterdal

DNV
Scroll to Top