fbpx

Ole Terje Midling

Marine Aluminium AS

Marine Aluminium AS og Uptime International AS har over lengre tid brukt Lean- og ISO- prinsipper for å fremme kontinuerlig forbedring og endringsvilje i alle ledd i organisasjonen.

Presentasjonen gir et innblikk i hvordan retningslinjene innen ISO9001 Kvalitet, ISO14001 Miljø og ISO45001 Arbeidsmiljø, med sine innebygde lean prinsipper, brukes i den daglige driften av organisasjonen.

Prosessene det jobbes etter hjelper oss å bygge tillit ved å være synlige i organisasjonen med god ansatt medvirkning, og bidrar til å sikre at linjeledelsen etterlever arbeidsgiveransvaret, samt at prosjektene etterlever kundekrav gjennom god opplæring, veiledning og brukervennlige styringssystemer.

Tema: «Lean og ISO hånd i hånd i kontinuerlig forbedringsarbeid»

Øystein Pettersen

Forfatter, foredragsholder og skiløper

Robert Kusén

Tamro AB

Eirik Norman Hansen

EIRIK NORMANN AS

Thorleif Sire

Flowit

Kristin Ålmo

Møre og Romsdal fylkeskommune

Ole Martin Dahl

Amina Charging

Harald Fosen

Coop Obs

Kate Elin Ø. Haugen

Førre Vindu

Anri Håvard Hebib

Corvus Energy

Elisabeth Rustad-Nilssen

Håndverksgruppen AS

Olav Bådsvik

Equinor

Alfonso Maló Franco

Easee

Roar Rauø og Synne Halvorsen

Kavli Norge

Sissel P. Lundeby

Lean Tech AS

Tom Ivar Omdahl

Flowit AS

Raymond Hesthaug

Aurskog-Høland kommune

Fabian Bøe

Kaefer Energy

Finn Kåre Miljeteig

Ydra

Eirik Apeland

Flowit

Morgendagens kommuner

Toten & Gjesdal kommune
Scroll to Top