fbpx

Erik Lerdahl

Universitetet i Stavanger

I dette foredraget presenterer professor Erik Lerdahl en designdrevet innovasjonsmetodikk for å utvikle raskt nye løsninger som gir reelle gevinster. Metodikken inkluderer metoder for å bryte ut av fastlåste tankespor, tenke nytt, samskape på tvers og svare på kritiske behov hos ulike interessenter. Erik liker å være praktisk og konkret, der publikum blir involvert underveis. Erik Lerdahl er professor i innovasjon og designmetodikk ved Universitetet i Stavanger. Han har skrevet 3 fagbøker på feltet og har ledet en rekke innovasjonsprosesser innen ulike bransjer. Erik er også gründer for prosessverktøyet Coboost som gjør møter langt mer produktive og engasjerende.

Thorleif Sire

Flowit

Karema Toledo Molvik

Kaefer Energy

Jane Jünger & Egil Hystad

Wärtsila

Jasmin Gunnarshaug

AkerBP

Karin Dokken Austvik

Suldal Kommune

Sverre Lang-Ree

Agronom

Bjørg Mathisen Døving

Reach Subsea

Johannes O. Borge

Borge Lean Consulting

Rune Hauge

Digi Rogaland

Truls Nytun

Bergen kommune. Byrådsavdelingen for eldre, helse og omsorg

Niklas Modig

FORFATTER

Nina Nakling

Nakling Entusiasme AS
Scroll to Top