fbpx
Mann

Rune Hauge

Digi Rogaland

Foredrag: Drivkraft i kommunene – ved bruk av teknologi?

Utfordringsbildet til kommunal sektor er kjent og krevende. Kommunene mangler i dag kvalifisert arbeidskraft innen f.eks. helse, og vil på sikt ha større utfordringer økonomisk.  Dette er godt varslet, og løsningen på utfordringen har vært digitalisering – og i senere tid KI.  Digitaliseringsprosjektene er etterhvert blitt mange, men greier kommunal sektor å hente ut tilstrekkelig nytteverdi av digitalisering? Eller er en sterk silobasert kultur med på å redusere mulighetene for å lykkes? Lean og digitalisering er gjensidig forsterkende, og vil en større grad av systemtenkning bidra til at effektene av digitalisering øker til innbyggerens beste? Kan offentlig sektor i større grad lære av næringslivet for å lykkes med utfordringene? Hvordan jobber kommunal sektor med kompetanse rundt digital transformasjon? Bli med og reflekter over drivkraften Lean og digitalisering kan gi.

Rune Hauge er leder av Digi Rogaland, og nettverket er eid og styrt av kommunene i Rogaland. Digi Rogaland er en pådriver for digitalisering i kommunene, og skal bidra til at innbyggerne har like digitale muligheter. I dag finnes det tilsvarende  digi nettverk over hele landet, og de samarbeider tett med KS, stat, næringslivet og andre aktører. Rune har lang erfaring fra Lean, digitalisering og forbedringsarbeid i privat og offentlig sektor.

 

Niklas Modig

FORFATTER

Nina Nakling

Nakling Entusiasme AS

Egil Krukhaug

CCB

Gilles Poderos

Isi Tec

Karl Jakob Stakseng

Velox Tech

Truls Nytun

Bergen kommune. Byrådsavdelingen for eldre, helse og omsorg

Johannes O. Borge

Borge Lean Consulting

Bjørg Mathisen Døving

Reach Subsea

Sverre Lang-Ree

Agronom

Erik Lerdahl

Universitetet i Stavanger

Karin Dokken Austvik

Suldal Kommune

Jasmin Gunnarshaug

AkerBP

Aslak Iversen

Västra Götalandsregionen

Jane Jünger & Egil Hystad

Wärtsila

Karema Toledo Molvik

Kaefer Energy

Thorleif Sire

Flowit
Scroll to Top