fbpx
Suldal

Karin Dokken Austvik

Suldal Kommune

Karin Dokken Austvik er kommunedirektør i Suldal kommune trur på Lean som eit verdifullt verktøy for forbetring. Samfunnsoppdraget i kommunal sektor blir utfordra. Vi blir færre yrkesaktive og fleire som skal ha offentlege tenester. Vår evne og vilje til å omsetje samfunnsoppdraget i praksis vil avgjere om lukkast i å skape tenester av verdi for innbyggarane i framtida.

Den største utfordringa er rett kompetanse, på rett plass til rett tid. I Suldal er LEAN er vår felles filosofi og forbetringsarbeid er vårt felles verktøy for å løyse dette oppdraget.   I slutten av 2025 Suldal skal alle medarbeidarar i Suldal ha høyrt om LEAN og forbetringsarbeid.
Karin vil dele resultat av arbeidet og korleis dei systematisk skapar Makalause tenester gjennom:

  1. Arbeidsglede og omstilling- som hånd i hanske
  2. Meir kvalitet for færre ressursar – går det?
  3. Gevinstrealisering i skattkammeret Suldal

Niklas Modig

FORFATTER

Nina Nakling

Nakling Entusiasme AS

Egil Krukhaug

CCB

Gilles Poderos

Isi Tec

Karl Jakob Stakseng

Velox Tech

Truls Nytun

Bergen kommune. Byrådsavdelingen for eldre, helse og omsorg

Rune Hauge

Digi Rogaland

Johannes O. Borge

Borge Lean Consulting

Bjørg Mathisen Døving

Reach Subsea

Sverre Lang-Ree

Agronom

Erik Lerdahl

Universitetet i Stavanger

Jasmin Gunnarshaug

AkerBP

Aslak Iversen

Västra Götalandsregionen

Jane Jünger & Egil Hystad

Wärtsila og UIB

Karema Toledo Molvik

Kaefer Energy

Thorleif Sire

Flowit
Scroll to Top