fbpx
Suldal

Karin Dokken Austvik

Suldal Kommune

Karin Dokken Austvik er kommunedirektør i Suldal kommune trur på Lean som eit verdifullt verktøy for forbetring. Samfunnsoppdraget i kommunal sektor blir utfordra. Vi blir færre yrkesaktive og fleire som skal ha offentlege tenester. Vår evne og vilje til å omsetje samfunnsoppdraget i praksis vil avgjere om lukkast i å skape tenester av verdi for innbyggarane i framtida.

Den største utfordringa er rett kompetanse, på rett plass til rett tid. I Suldal er LEAN er vår felles filosofi og forbetringsarbeid er vårt felles verktøy for å løyse dette oppdraget.   I slutten av 2025 Suldal skal alle medarbeidarar i Suldal ha høyrt om LEAN og forbetringsarbeid.
Karin vil dele resultat av arbeidet og korleis dei systematisk skapar Makalause tenester gjennom:

  1. Arbeidsglede og omstilling- som hånd i hanske
  2. Meir kvalitet for færre ressursar – går det?
  3. Gevinstrealisering i skattkammeret Suldal

Thorleif Sire

Flowit

Tom Ivar Omdahl

Flowit

Jane Jünger & Egil Hystad

Wärtsila

Jasmin Gunnarshaug

AkerBP

Nina Nakling

Nakling Entusiasme AS

Niklas Modig

FORFATTER
Scroll to Top
Scroll to Top