fbpx
modig

Niklas Modig

FORFATTER

Niklas’ hovedfokus er hvordan lean-konseptet og Toyota Production System kan brukes og integreres i hele verdikjeden av organisasjoner. Parallelt med sin virksomhetsforskning forsker Niklas også på endringsledelse og kompetanseutvikling.

Niklas vil bidra både på hovedscene og i workshop. Gled dere!

Nina Nakling

Nakling Entusiasme AS

Egil Krukhaug

CCB

Gilles Poderos

Isi Tec

Karl Jakob Stakseng

Velox Tech

Truls Nytun

Bergen kommune. Byrådsavdelingen for eldre, helse og omsorg

Rune Hauge

Digi Rogaland

Johannes O. Borge

Borge Lean Consulting

Bjørg Mathisen Døving

Reach Subsea

Sverre Lang-Ree

Agronom

Erik Lerdahl

Universitetet i Stavanger

Karin Dokken Austvik

Suldal Kommune

Jasmin Gunnarshaug

AkerBP

Aslak Iversen

Västra Götalandsregionen

Jane Jünger & Egil Hystad

Wärtsila

Karema Toledo Molvik

Kaefer Energy

Thorleif Sire

Flowit
Scroll to Top