fbpx
nakling

Nina Nakling

Nakling Entusiasme AS

Foredrag

Tittel: “Tenk om det går!”
Noen ganger kjennes drivkraftstanken tom. Pågangsmotet har fått seg en knekk. Ta det med ro – nå skal vi fylle på! Nina gir oss et skrått blikk på styrt fokus, endringsvilje og hverdagsmot, og lover «vind i håret» på slutten av dagen!

Workshop

Tittel: “Kommunikasjon og samhandling – veien til endring”
Innovasjon, utvikling og endring krever god samhandling. For å få til god samhandling er vi avhengig av god kommunikasjon. To viktige elementer, som også ofte får skylda når ting ikke helt går etter planen. Denne økta skal vi jobbe med begge. Vi skal høre, reflektere og gjøre!

Nina Nakling tar oss med på en reise innen ledelse og motivasjon.  Mottoet “Tenk om det går!” er retningsgivende for vårt arbeid og liv. Sentralt står evnen til å styre fokuset, velge hva som fortjener prioritet, og deretter rette oppmerksomheten i den valgte retningen.

 

Niklas Modig

FORFATTER

Egil Krukhaug

CCB

Gilles Poderos

Isi Tec

Karl Jakob Stakseng

Velox Tech

Truls Nytun

Bergen kommune. Byrådsavdelingen for eldre, helse og omsorg

Rune Hauge

Digi Rogaland

Johannes O. Borge

Borge Lean Consulting

Bjørg Mathisen Døving

Reach Subsea

Sverre Lang-Ree

Agronom

Erik Lerdahl

Universitetet i Stavanger

Karin Dokken Austvik

Suldal Kommune

Jasmin Gunnarshaug

AkerBP

Aslak Iversen

Västra Götalandsregionen

Jane Jünger & Egil Hystad

Wärtsila

Karema Toledo Molvik

Kaefer Energy

Thorleif Sire

Flowit
Scroll to Top