fbpx
Mann

Johannes O. Borge

Borge Lean Consulting

Tema: Alios: Akselerert læring i organisasjoner og samfunn

ALIOS-prosjektet, forkortelse for “Akselerert læring i organisasjoner og samfunn”, tar sikte på å styrke organisatorisk læring i en verden som stadig blir mer kompleks og dynamisk. Johannes gir en oversikt over to hovedområder i prosjektet:

  • Tenkemodenhet: Her fokuseres det på forskning innen tenkemodenhet og hvordan man kan forbedre hjernens tenkeevne. Det er påvist en klar sammenheng mellom organisatoriske resultater og lederes tenkemodenhet. ALIOS har som mål å utvikle konkrete metoder for å fremme kognitiv utvikling hos ledere.
  • Læringsrom – Obeya: Dette delprosjektet handler om å utvikle “Obeya” for bedre systemisk utvikling av ulike virksomheter. ALIOS samarbeider med ledende internasjonale miljøer for å videreutvikle samarbeids- og læringsarkitektur.

ALIOS er et samarbeid mellom Institute for Learning Organizations og Lean/agile-eksperter og akademikere i Norge, og det vil også utvides med internasjonalt samarbeid. Prosjektet forventes å resultere i et nytt akademisk studie og et lederutviklingsprogram innen 2025.

Læringsverdien  å delta her ligger i å erkjenne betydningen av tenkemodenhet hos ledere og anvende systemiske tilnærminger som Obeya for å styrke organisatorisk læring og tilpasningsevne i et stadig skiftende miljø.

Niklas Modig

FORFATTER

Nina Nakling

Nakling Entusiasme AS

Egil Krukhaug

CCB

Gilles Poderos

Isi Tec

Karl Jakob Stakseng

Velox Tech

Truls Nytun

Bergen kommune. Byrådsavdelingen for eldre, helse og omsorg

Rune Hauge

Digi Rogaland

Bjørg Mathisen Døving

Reach Subsea

Sverre Lang-Ree

Agronom

Erik Lerdahl

Universitetet i Stavanger

Karin Dokken Austvik

Suldal Kommune

Jasmin Gunnarshaug

AkerBP

Aslak Iversen

Västra Götalandsregionen

Jane Jünger & Egil Hystad

Wärtsila

Karema Toledo Molvik

Kaefer Energy

Thorleif Sire

Flowit
Scroll to Top